3-ໂລໂກ້

ເບິ່ງ:
Le Journey ຄລາດສິກ Cruises
$95
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

Cozy Bay Cruise Halong 3*

 

Golden Cruises $95
Le Journey ຄລາດສິກ Cruises
$99
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

Le Journey ຄລາດສິກ Cruises 3*

Golden Cruises $99
ທ່ຽວຊົມອ່າວຮາລອງດ້ວຍການລ່ອງເຮືອຊີຊັນ- ຍອມຮັບການຈ່າຍເງິນ +84 941776786
$105
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

ເຮືອຊ່ວງ Seasun Premium

Golden Cruises $105
Golden Star Cruise Tour ໃນອ່າວຮາລອງ - ຍອມຮັບການຈ່າຍເງິນ +84 941776786
$103
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

Golden Star Cruise Halong Bay

Golden Cruises $103
ທ່ຽວອ່າວຮາລອງ – ເຮືອຊ່ວງທະເລ
$105
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

Seasun Cruise Halong

Golden Cruises $105
ເຮືອສັນຕິພາບ
$125
Golden Cruises
Golden Cruises Lan Ha ທ່ານ.

ລ່ອງເຮືອ La Paci ໃນອ່າວ Lan Ha - Halong

Golden Cruises $125
Majestic Cruise Halong Bay- ຍອມຮັບການຈ່າຍເງິນ, ໂທ +84 941 776 786
$125
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

ເຮືອຊ່ວງ ຮາລອງ ມະຫາສະໝຸດ

Golden Cruises $125
Lavender Cruises Halong Bay& Lan Ha ທ່ານ.
$135
Golden Cruises
Golden Cruises Golden Cruises

Lavender Cruises Halong Bay& Lan Ha ທ່ານ.

Golden Cruises $135
Lavender Cruises Lan Ha
$95
Golden Cruises
Golden Cruises Lan Ha ທ່ານ.

Lavender Cruises Lan Ha Bay

Golden Cruises $95